Preconfigurat per Fabricació – Tallers i Obres

Amb tots els avantatges del ClassicGes 5.0 i preconfigurat per Fabricació – Tallers i Obres. Entre altres opcions disposarà per defecte de:

– Permet utilitzar el sistema de fabricació en sèrie, a mida, o tots dos. Compres, vendes, control econòmic.
– Permet calcular les necessitats de compra de materials en funció de les comandes dels clients i els escandalls. Ordres de fabricació, entrades de producte acabat, …
– Gràfics de càrrega de treball, d’entrades de producte acabat, d’encàrrecs pendents, de treball per obrers …

Preu: 79,90 €

WhatsApp Enviar Whatsapp