Preconfigurat per Hosteleria

Amb tots els avantatges del ClassicGes 5.0 i preconfigurat per a Hostaleria.

Entre altres opcions disposarà per defecte de:

– Preconfigurat amb el TPV tàctil específic d’hostaleria.
– Múltiples salons, elements de saló (taules, tamborets, etc)
– Control de consums de components de productes amb escandall (Ex. Coca Cola amb wisky).
– Inclou productes més freqüents i fotografies dels mateixos per accelerar la instal · lació.

Amb ClassicGes 5.0 pot portar la gestió d’un bar o restaurant. Conté un complet TPV tàctil que li servirà per a tal efecte, pot fins i tot assignar a cada saló un TPV tàctil. A més en estar integrat en un complet programa de gestió pot controlar els estocs dels productes formats per diversos subproductes, (pinxos, combinats, etc.), Introduint els escandalls, quan vengui una consumició ClassicGes 5.0 descomptarà de l’estoc la part reflectida en l’escandall .

Preu: 79,90 €

WhatsApp Enviar Whatsapp