Preconfigurat per Professionals Autónomo

Amb tots els avantatges del ClassicGes 5.0 i preconfigurat per a Professionals Autònoms.

Entre altres opcions disposarà per defecte de:

– Preconfigurat amb Compres, Vendes, Llibres registre, control econòmic, retencions.
– CRM integrat amb facturació.
– Cobraments i pagaments, previsions de tresoreria (gràfics i llistats).
– Gestió d’Expedients, per al cas d’Advocats, Arquitectes, agents immobiliaris (pot incloure fotografies o escanejats de documents), Agents de segur, …

 

Preu: 79,90 €

WhatsApp Enviar Whatsapp