La línia de SAIs està formada per un amplificador i un regulador per estabilitzar les variacions de tensió que poden ocórrer. També li permet iniciar-se en mode de corrent continu, per al seu ús sense alimentar-se de corrent altern.

Més informació

WhatsApp Enviar Whatsapp