El primer avantatge i el més important és el cost, una trucada mitjançant telefonia VOIP, és molt més econòmica que el seu equivalent en telefonia convencional.
Això és bàsicament pel fet que s’utilitza la mateixa xarxa per a la transmissió de dades i veu. La telefonia convencional té costos fixes que la telefonia IP no té, d’aquí que aquesta és molt més econòmica.

A través dels nostres distribuïdors oferim les següents eines de VOIP:

  •     Assessorament per abaratir els costos telefònics
  •     Portabilitat telefònica
  •     Números geogràfics de qualsevol país
  •     Gestió de trucades mixta (Analògica // IP)
  •     Enviament SMS
  •     Estudis personalitzats
WhatsApp Enviar Whatsapp