CONTROL D’ACCÉS

ACCÉS


 

Els sistemes de control d’accessos s’utilitzen en aplicacions en què cal restringir o delimitar l’accés de persones i / o vehicles a determinades àrees, en funció de criteris diversos. En aplicacions senzilles (1 porta), solen utilitzar equips autònoms que integren lector i controlador, i que solen estar dotats d’entrades i sortides per a la connexió de perifèrics normalment presents en aquestes instal·lacions (panys elèctriques, alarmes, polsadors de sortida, etc.) . En aplicacions més sofisticades (des de 4 portes), es tendeix a utilitzar altres sistemes basats en l’ús de lectors d’empremta o targeta RFID independents, (en nombre variable en funció dels accessos a controlar), que van cablejats a un controlador comú ubicat a una certa distància. Aquests sistemes permeten abaratir algunes instal · lacions enfront del que suposaria l’ús en elles d’equips autònoms. En qualsevol d’ambdós casos sempre hi haurà una aplicació informàtica vinculada, que permetrà bàsicament monitoritzar i generar informes del que passa en els diferents accessos a controlar.

Alguns mòdels d’aparells de control d’accés, per a més informació clicar aquí.

7

MÒDELS D'ACCÉS

Lector + Controlador tarjeta MIFARE + PIN. Display

Gestión y control de accesos (autónomo y en red).

Junto con el lector/controlador BF MINI se suministra de forma gratuita la aplicación informática SOMAC. Esta aplicación permitirá monitorizar en el PC en tiempo real, lo que está ocurriendo en los diferentes accesos controlados.

APLICACIONS:

 • Control de accessos autònom: Permet el control de 1 porta tant en configuració de “només entrada” com a “entrada + sortida” (requereix lector esclau).
 • Control d’accessos en xarxa: La connexió en xarxa de diversos equips BF MINI, permetrà el control i gestió de fins a 255 portes.
 • Pot funcionar en una instal·lació al costat d’altres dispositius de control d’accés com ara WEBPASS IP (targeta RFID) i BIOSENSE (empremta dactilar).

CARACTERÍSTIQUES:

 • Gestió de permisos per grups i calendaris.
 • Teclado amb 10 tecles numèriques i 4 tecles de funció.
 • Display.
 • Indicadors sonors i lluminosos.
 • Connexió via TCP / IP.
 • Interface web inclòs.
 • 3 entrades i 2 sortides digitals.
 • Permet connexió de polsador de sortida i sensor d’obertura de porta.
 • 2 relés incorporats (pany elèctric / timbre). (120VAC, 0.5A / 30Vdc, 1A).
 • Emmagatzema fins 65.500 moviments.
 • Gestió de grups i franges horàries.
 • Control remot i gestió d’esdeveniments.
 • Funcions anti-passback i anti-duress.
 • Rango temperatures: 0-65ºC.
 • Rango humitat: 5% ~ 80% RH.
 • Alimentació: 9 ~ 24VDC / 1A (alimentador no inclòs).
 • Consum: 440mA ± 5%.
 • Pes: 400g.
 • Dimensions: 130x100x52mm.

Lector + Controlador targeta MIFARE / PIN

Gestió i control d’accessos (autònom i en xarxa).

Juntament amb el lector / controlador WEBPASS IP es subministra de forma gratuïta l’aplicació informàtica SOMAC. Aquesta  aplicació permetrà monitoritzar al PC en temps real, el que està passant en els diferents accessos controlats.

 

APLICACIONS:

 • Control de accessos autònom: Permet el control de 1 porta tant en configuració de “només entrada” com a “entrada + sortida”.
 • Control d’accessos en xarxa: La connexió en xarxa de diversos equips WEBPASS IP, permetrà el control i gestió de fins a 255 portes.

CARACTERÍSTIQUES:

 • Mètodes d’identificació: Targeta RFID, PIN, TARGETA RFID + PIN.
 • Rang de lectura: 3-5cm.
 • Gestió de permisos per grups i calendaris.
 • Teclado amb 10 tecles numèriques i 2 tecles de funció.
 • Índex de protecció: IP54 (vàlid per a ús en exteriors).
 • Indicadors sonors i lluminosos (led colors).
 • Connexió via TCP / IP.
 • Interface web inclòs.
 • Entrada Wiegand W24 / 36 per a connexió de lector esclau.
 • Lectors esclaus compatibles: LTWE-M1, WEBPASS LITE (veure apartat “accessoris”).
 • Connexió per polsador de sortida.
 • Relé per a control de pany elèctrica.
 • Connexió per sensor d’estat de porta.
 • Connexió per a alarma.
 • Microinterruptor tamper per seguretat.
 • Rang temperatures: 0-65ºC.
 • Rang humitat: 5-95%.
 • Alimentació: 9-24V DC / 600mA Alimentador NO inclòs.
 • Pes: 150g.
 • Dimensions: 120x80x25mm.

Lector + Controlador Empremta dactilar / targeta RFID

Gestió i control d’accessos (autònom i en xarxa).

Juntament amb el lector / controlador BIOSENSE es subministra de forma gratuïta l’aplicació informàtica SOMAC. Aquesta aplicació permetrà monitoritzar al PC en temps real, el que està passant en els diferents accessos controlats.

 

APLICACIONS:

 • Control de accessos autònom: Permet el control de 1 porta tant en configuració de “només entrada” com a “entrada + sortida” (necessita lector esclau).
 • Control d’accessos en xarxa: La connexió en xarxa de diversos equips BIOSENSE, permetrà el control i gestió de fins a 255 portes.

CARACTERÍSTIQUES:

 • Mètodes d’identificació: Targeta PETJADA, PETJADA + TARGETA, TARGETA
 • Manera de verificació: 1: 1/1: N
 • Rang de lectura targetes RFID: 3-5cm
 • Gestió de permisos per grups i calendari.
 • Indicadors sonors i lluminosos (led colors)
 • Connexió via TCP / IP
 • Interface web inclòs
 • Comunicacions: TCP / IP / RS-485
 • Sortida Wiegand
 • Entrada sensor
 • Sortida relé per a control de pany elèctrica
 • Rang temperatures: 0-65ºC.
 • Rang humitat: 5-95%
 • Alimentació: 12V DC / 1A Alimentador NO inclòs
 • Pes: 150g
 • Dimensions: 160×56.9x40mm
7

CONTROL D'ACCÉS PER TECLAT, TARGETES I EMPREMTES DACTILARS

Estanc IP54, 125 KHz, RS485, WG

Controlador accés per teclat i targetes.

Controlador i lector de proximitat il·luminat Estanc IP54 (Lector proximitat amb teclat).
Vàlid per a targetes estandar de 125KHz.
Marc plàstic en ABS, teclat de goma, Interfície Wiegand ABA II, async.
Temperatures de treball, -20ºC a 60ºC.
Funcionament: PIN, targeta, o PIN + Targeta.
Alimentació: 9 a 16 V CC (Font alimentació NO inclosa).

CARACTERÍSTIQUES:

 •  Interfície de comunicacions RS-485.
 • Suporta port WG per funci¨®n anti-pass-back.
 • Sortida TTL sèrie per a diverses aplicacions i per a control d’ascensors.
 • Freqüència de treball 125 KHz.
 • 3 modes de control: M4 / M6 / M8.
 • Capacitat d’usuaris: 1,024; Log d’esdeveniments: 3,000.
 • 3 modes d’accés: Només Targeta, Targeta o PIN, targeta i PIN.
 • Watchdog integrat per a evitar que el sistema es “pengi”.
 • Rellotge en temps real integrat i Funcions anti sabotatge.
 • Inclou l’entrada de contacte de porta, ofereix al sistema d’alarma la comunicació que la porta ha estat oberta un excessiu temps i que ha estat forçada.
 • Botó de timbre de porta integrat.
 • Integra multi sortida: Pany de puerat / Alarma / Armando / forçament / Xut de senyal de seguretat.
 • 11 conjunts de zones horàries per diferents accessos a la xarxa.
 • 2 jocs de Zones d’acte Obertura editables per funcionament aïllat.
 • Selecció intel·ligent de la manera de funcionament en Xarxa o Aïllat mentre el sistema roman desconnectat.
 • Auto-bloqueig del teclat per 30 segons després de 3 operacions contínues fallides.
 • Coordinació amb programaris per a aplicacions de control d’accés, fitxatge, nòmines, i funció de monitorització d’imatges de la porta Integració amb altres equips molt flexible.
 • 3 LED i 1 brunzidor per a identificació.

Controlador fins a 2 portes, exterior IP55, marc metàl·lic, Comunicacions RS-485 i TCP / IP

Controlador accés per teclat i targetes.

Controlador i lector de proximitat il·luminat Estanc IP54 (Lector proximitat amb teclat),
Vàlid per a targetes estandar de 125KHz.
Marc plàstic 2 portes, amb marc metàl·lic, comunicacions RS-485 i TCP/IP.
IP55, Temperatures de treball, -20ºC a 60ºC.
Funcionament: PIN, targeta, o PIN + Targeta.
Alimentació: 10 a 24 V CC (Font alimentació NO inclosa).

CARACTERÍSTIQUES:

 •  Interfície de comunicacions RS-485 i TCP/IP.
 • Integra Sistema de Guarda per prevenir la detenció.
 • Capacitat d’usuaris: 16.000; Esdeveniments: 32.000.
 • 2 Maneres de control: M4 / M8.
 • Mode d’accés: Només Targeta, Targeta o PWD, Targeta i PWD.
 • Configuració de 63 zones de autoapertura i 16 conjunts editables de zones deautoapertura.
 • Port WG prove la funció anti retorn.
 • Un botó de sortida, Contacte de porta, sortida de porta a wiegand més.
 • Multi sortida integrada: Pany de porta / Alarma / Armat / Tancament / Xut de senyalde seguretat.
 • Programari de Soyal per treballar en Xarxa.
 • Fàcil integració amb Soyal o altres sistemes de control d’accessos.
 • Marc metàl·lic per evitar el vandalisme (AR-725E-V2-M).
 • Disseny elegant amb diverses carcasses de colors per triar.
 • Tecles il·luminades, 1 led bi-color i un brunzidor per identificació.
 • Rellotge en temps real i funcions anti Sabotatge.
 • Integració flexible amb altres equips.
 • Es poden utilitzar de forma simultània dos canals en 125kHz i 13.56MHz.
 • Patent d’un Nou tipus de relé, evitant la vibració que pot causar ela falta de tret.
 • Sortida TTL o RS-485 sèrie per a diverses aplicacions i control d’ascensors.
 • Integra 16 jocs d’alarma i 120 dies de vacances.
 • Coordinat amb programaris per conseqüents aplicacions de control de accesoso, fitxat d’horaris, nòmines, i funció de monitorització d’imatge de sensors / portes.
 • Autoblocatge de teclat per 30 segons després d’operacions contínues fallides per més de 3 vegades.
 • Inclou entrada de contacte de porta, oferint al sistema d’alarma la possibilitat d’obrir les dues portes per un temps llarg i forçar-lo a obrir.
 • Selecció intel·ligent per funcionar de forma autònoma o en xarxa mentre el sistema està desconnectat.
 • Suporta botons d’incendi per assegurar que en un incendi s’obren totes les portes.
 • Suporta sortida de relé per mòdul AR721 RB alternant el relé tradicional, millorant la seguretat i evitant els robatoris i un mal funcionament.

IP56, marc metàl·lic, teclat il·luminat, Com.RS485

Controlador Accés, Teclat i Targetes.

Controlador de proximitat il·luminat, teclat + lector targetes proximitat.
Vàlid per a targetes Estàndard de 125 KHz.
Controlador, amb marc metàl·lic, comunicacions RS-485.
Classificació IP56, Temperatures de treball, -20ºC a 60ºC.
Funcionament: PIN, targeta, o PIN + Targeta.
Alimentació: 9 a 16 V CC (Font alimentació NO inclosa).

CARACTERÍSTIQUES:

 • Interfície de comunicacions RS-485.
 • Disposa de port WG per funció anti-pass-back.
 • Freqüència de treball: 125kHz- Maneres de control: M4 / M6 / M8.
 • Capacitat d’Usuaris: 3,000; Log d’esdeveniments: 1,500.
 • 3 Maneres d’accés: Només Targeta, Targeta o PIN, Targeta + PIN.
 • Watchdog integrat per a evitar que el sistema es pengi.
 • Rellotge en temps real, i funcions anti sabotatge Integrades.
 • Inclou entrada de contacte de porta, ofereix alarma del sistema quan la porta s’obre durant molt temps o es força l’obertura.
 • Integra sortida doble :: Pany porta (suporta senyal de Seguretat de tret) / Alarma.
 • 11 conjunts d’horaris per diferents accessos a la Xarxa.
 • 2 Conjunts de zones d’acte obertura editables per maneig aïllat.
 • Funció Intel·ligent de commutador, AR-331H canviarà a manera aïllada o xarxa d’acord a la connexió del sistema de forma intel·ligent.
 • Bloqueig del teclat per 30 sg. després de 3 vegades de clics fallits.
 • L’AR-331H amb programari permet les aplicacions com a Control d’accessos, Fitxatge de temps, nomines i monitor d’imatge.
 • Flexible per integració amb altres equips.
 • Tecles il·luminades, 2 LED informatius i brunzidor per a identificació.
 • Carcassa metàl·lica amb disseny segur i amb estil.
 • Cos estret molt útil en instal·lacions amb espais limitats.

IP56, marc metàl·lic, teclat retroil·luminat, TCP / IP

Controlador accés, teclat i empremta dactilar. 

Controlador de proximitat il·luminat, teclat + lector empremta dactilar.
Controlador, amb marc metàl·lic, comunicacions TCP / IP.
Classificació IP56, Temperatures de treball, -20ºC a 60ºC.
Funcionament: PIN, Petjada, o PIN + Petjada.
Alimentació: 9 a 16 V CC (Font alimentació NO inclosa).

 

IP56, marc metàl·lic, Com.RS485

Controlador Accés per targetes.

 

Display, lector òptico, lector de targetes, teclat, polsador de trucades, TCP/IP, RS485

Control d’accés per empremta, targeta i teclat.
Vàlid per a targetes estandar de 125KHz.
Marc plàstic en ABS, Interfície Wiegand ABA II, async.
Temperatures del sensor d’empremta, 28ºC a 29ºC.
Funcionament: Petjada, Targeta, Teclat.
Alimentació: 10 a 24 V CC (Font alimentació NO inclosa).

CARACTERÍSITQUES:

 • Accés Biomètric d’alta seguretat, el dit és l’única clau.
 • Integra Watch Dog per prevenir interrupcions.
 • Capacitat d’usuaris 16.000 i Log d’esdeveniments 32.000.
 • Taxa de Capacitat d’usuaris per estesa ,: 1.000 o 2.000 (1/2 dits cada usuari).
 • Taxa màxima de reconeixement d’empremtes FAR: <0,01%; FRR: <1%.
 • Sensor d’empremta tipus “Òptic”.
 • Velocitat d’autenticació: =, 8 sg. (Típica) (amb 100 persones registrades).
 • Maneres d’accés: Només Petjada, Sol Targeta, Targeta + Petjada.
 • Configuració de 63 zones d’Auto-obertura.
 • Port WG permet disposar de la funció “Anti-passback”.
 • Un interruptor de sortida, contacte de porta i sortida de porta mes a Weigand.
 • Múltiples sortides integrades: Pany de porta / Alarma / Armando / forçament / Xut de senyal de seguretat.
 • Suport de programari Soyal per a funcionament en Xarxa.
 • Fàcil integració amb Soyal o amb altres sistemes de control.
 • Integra 16 configuracions d’alarma i 120 dies de configuració de vacances.
 • Coordinació amb programaris per a aplicacions de control d’accés, fitxatge, nòmines, i funció de monitorització d’imatges de la porta.
 • Inclou contacte entrada de porta, oferint al sistema d’alarma informació de si la porta ha estat molt de temps oberta, o ha estat forçada.
 • Suporta botons d’obertura de porta per en cas d’incendi poder obrir totes les portes..
 • Suporta el mòdul de relé AR-721_RB alternativa al relé tradicional, millorant la seguretat i evitant els robatoris i un mal funcionament.
 • Integració flexible amb altres equips.
 • Patentat un nou tipus de relé, per prevenir vibracions i falsos trets.

 

Lector òpitic, lector de targeta, polsador de timbre (interior)

Control d’accés per empremta dactilar i targeta.

Vàlid per a targetes Estàndard de 125KHz.
Marc plàstic en ABS, Interfície Wiegand ABA II, async.
Temperatures del sensor d’empremta, 28ºC a 29ºC.
Funcionament: Petjada, Targeta.
Alimentació: 10 a 24 V CC (Font alimentació NO inclosa).
Es pot connectar teclat extern WG per programar el sistema.

CARACTERÍSITQUES:

 • Accés Biomètric d’alta seguretat, el dit és l’única clau.
 • Interfície de comunicacions RS485 i TCP / IP.
 • Integra Watch Dog per prevenir interrupcions.
 • Capacitat d’usuaris 16.000 i Log d’esdeveniments 32.000.
 • Taxa de Capacitat d’usuaris per estesa ,: 1.000 o 2.000 (1/2 dits cada usuari).
 • Taxa màxima de reconeixement d’empremtes FAR: <0,01%; FRR: <1%.
 • Sensor d’empremta tipus “Òptic”.
 • Velocitat d’autenticació: =, 8 sg. (Típica) (amb 100 persones registrades).
 • Maneres d’accés: Només Petjada, Sol Targeta, Targeta + Petjada.
 • Configuració de 63 zones d’Auto-obertura.
 • Port WG permet disposar de la funció “Anti-passback”.
 • Un interruptor de sortida, contacte de porta i sortida de porta mes a Weigand.
 • Múltiples sortides integrades: Pany de porta / Alarma / Armando / forçament / Xut de senyal de seguretat.
 • Suport de programari Soyal per a funcionament en Xarxa.
 • Fàcil integració amb Soyal o amb altres sistemes de control.
 • Integra 16 configuracions d’alarma i 120 dies de configuració de vacances.
 • Coordinació amb programaris per a aplicacions de control d’accés, fitxatge, nòmines, i funció de monitorització d’imatges de la porta.
 • Inclou contacte entrada de porta, oferint al sistema d’alarma informació de si la porta ha estat molt de temps oberta, o ha estat forçada.
 • Suporta botons d’obertura de porta per en cas d’incendi poder obrir totes les portes.
 • Suporta el mòdul de relé AR-721_RB alternativa al relé tradicional, millorant la seguretat i evitant els robatoris i un mal funcionament.
 • Integració flexible amb altres equips.
 • Patentat un nou tipus de relé, per prevenir vibracions i falsos trets.
WhatsApp Enviar Whatsapp