FUNCIONAMIENT EMAIL MARKETING

 

L’email màrqueting a Odoo, encara que a simple vista sembli una mica complicat o enrevessat, és de les millors maneres d’arribar a la major quantitat de persones. Amb Odoo tot això es simplifica.

Un cop tinguem el mòdul instal·lat el primer que veurem quan ingressem, serà una vista dels mailings que hàgim realitzat, amb informació rellevant com pot ser l’assumpte del mailing, el responsable i més important, el percentatge de persones a qui ha estat lliurada , les vegades que el correu ha estat obert, etc.

A l’apartat de Llista de Correus tindrem la possibilitat de crear si fos necessari llistes de correus diferents, això ens ajudarà quan s’hagi de fer un mailing específic on no sempre l’objectiu siguin les mateixes persones.

La creació d’una llista de correu és molt intuïtiva.

Després de crear la llista amb el nom que creiem més coherent, entrarem dins de l’apartat de Contactes, una vegada dins haurem de crear una persona o persones a qui enviar el mailing.

Aquest procés és individual per a cada persona que formarà part de la llista de correu, així i tot és possible assignar a una persona dins de més d’una única llista de correu si a dins l’afegim.

El màrqueting per Email d’Odoo també permet la creació de Campanyes, amb elles podrem enviar de manera massiva mailings, per això crearem una nova campanya i dins de l’opció d’Enviar Nou Correu Massiu és des d’aqui que crearem el mailing; aquest també serà visible des de la vista principal de mòdul.

Recordeu que si volem comprovar si el mailing; ja sigui en estil o en el contingut del mateix; sempre podrem realitzar un Enviament de prova entrant des de la vista principal a un mailing creat.

WhatsApp Enviar Whatsapp