VEndeS

El Mòdul de Vendes d’Odoo és un dels més utilitzats que juntament amb els mòduls d’Inventari, Compra i Comptabilitat permeten tenir control dels productes des de la seva creació passant per la venda fins arribar al client.

En aquest cas explicarem el relacionat amb la Venda com el seu procés de creació i la relació que té amb la generació d’albarans incloent la diferència que hi ha entre tots dos.

Configuració del Mòdul

La configuració del mòdul és enfocada principalment a estendre els valors que es veuen dins un Comanda/Pressupost.

Aquests poden ser:

  • Marges
  • Descomptes
  • Tarífes
  • Plantilles de Pressupost
  • Unitats de Mesura
  • Variants
  • Signatura i pagament en línia

Procés de Creació de Venda

Una venda a Odoo es basa en dos estats el Pressupost i la Comanda.

El pressupost de venda en termes generals és utilitzat com un esborrany on podrem afegir, eliminar productes o fins i tot modificar-ne el preu sense afectar el preu establert a la fitxa de producte.

En canvi, una comanda de venda és la confirmació d’un pressupost per tant únicament en passar a comanda de venda es generarà una sortida de material, representada com un Albarà.

Important saber que un albarà no contindrà preus ja que aquest és un document referent a la sortida de productes, de la mateixa manera en una comanda de venda no hi haurà informació de Lots o Nombres de sèrie pel fet que aquesta estarà dins de l’albarà si s’ha configurat dins de la fitxa de producte.

 

Documents

Dins de les vendes, pressupostos i albarans creats tindrem l’opció d’enviar el pressupost o comanda de venda via correu electrònic, utilitzant un document PDF generat per Odoo (Aquests documents són de prova la informació referent a l’empresa emissora no és present pel fet que no s’han creat amb dades d’empresa).

 

Presupost / Comanda

 

Albarà

WhatsApp Enviar Whatsapp